Možnosti efektivního řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS

V dubnu roku 2007 bylo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pověřeno řízením projektu CG743-088-120 - CONGMAN – “Efektivní řízení dopravního proudu při kongescích na D a R pomocí ITS”. Zadavatelem projektu je Ministerstvo dopravy ČR v rámci podpory vědy a výzkumu.

Od zahájení řešení projektu se řešitelský tým (CDV, VUT, Hit Hofman, s.r.o.) soustředil na vývoj mobilních telematických jednotek, které mohou být dočasně použity na místa s omezenou průjezdní kapacitou, nebo v místech, kde mohou být účinným doplněním stávajících telematických řídících systémů. Ústředním cílem byla snaha o vytvoření automatického systému pro řízení dopravního proudu v místech, kde jeden jízdní pruh zaniká, tzv. „ZIP”.

Byly vyvinuty dvě nezávislé telematické stanice, které umožňují vzájemnou komunikaci. Veškerý vývoj těchto zařízení respektoval stávající evropské a národní normy a rovněž vydané technické podmínky. Některé funkce systému nejsou dosud v technických podmínkách uvedeny, proto bychom chtěli inovativní vlastnosti systému pilotně otestovat a analyzovat chování dopravních proudů v inkriminovaných místech. Systém byl podroben ověření funkčnosti za pomocí mikroskopických modelovacích SW. Současný stav dopravy v místech uzávěry vykazuje neklesající počet negativních aspektů a provedené mikroskopické modely podpořily naši snahu o vývoj systému.

Dané řešení je připraveno na pilotní testování, které prokáže efektivitu v reálných podmínkách.